– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 – privind formarea profesională a adulţilor

 –  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale
şi sănătăţii

 – Cont taxa autorizare : RO86TREZ6565032XXX003874