s

2010-06-01 :: Număr mediu lunar beneficiari:254.159 | Plăţi lunare efectuate: 22.329.745 | Nr. beneficiari alocaţie stat ptr. Copii, Lg.61>2 ani, normală :88.678 | Nr. beneficiari alocaţie de stat, Lg.61>3ani, dublă : 1816 | Nr. beneficiari alocaţie de stat pentru copii cu handicap, O.U.G.148 <3ani, cuantum 200 lei : 69 | Nr. beneficiari alocaţie de stat pentru copii cu handicap, O.U.G.148 <2 ani cuantum ei : 9.1916 | Nr. beneficiari alocaţie complementară : 24.895 | Nr. beneficiari alocaţie monoparentală: 6.881 | Nr. beneficiari alocaţie de plasament normală 2449 | Nr. beneficiari alocaţie de plasament copii cu handicap : 21 | Nr. beneficiari indemnizaţie creştere copil :3128 | Nr. beneficiari stimulent lunar :159 | Nr. beneficiari indemnizaţie lunară creştere creştere copil 3-7 ani cu handicap, art.12, lit .b : 41| Nr. beneficiari indemnizaţie lunară creştere copil 0-3 ani cu handicap, art.12, alin.1, lit.e: 0 | Nr. beneficiari indemnizaţie lunară creştere copil 3-7 ani cu handicap, art.12, alin.1, lit.g :11 | Nr. beneficiari indemnizaţie lunară creştere copil 0-2 ani acordată persoanei cu handicap, art.12, alin. 2 : 12 | Nr. beneficiri ajutor lunar creştere copil 2-7 ani acordată pers. cu handicap, art.12, alin.12: 43| Nr. beneficiari ajutoare incălzirea locuinţei cu energie termică : 2113 | Nr. beneficiari ajutoare incălzirea locuinţei cu gaze naturale :12.461 | Nr. beneficiari ajutoare incălzirea locuinţei cu lemne :82.747 | Nr. beneficiari alocaţii copii nou născuţi : 637 | Nr. beneficiari indemnizaţii lunare hrană: 123 | Nr. beneficiari indemnizaţii cu handicap grav :3850 | Nr. beneficiari indemnizaţii cu handicap accentuat :5.650| Nr. beneficiari buget comlementar handicap grav: 4590 | Nr. beneficiari buget complementar handicap accentuat: 5976| Nr. beneficiari buget complementar handicap mediu : 1420 | Nr. beneficiari indemnizaţii insoţitor handicap vizual grav:640 | Nr. beneficiari alocaţie lunară HIV/SIDA :9 | Nr. beneficiari sprijin financiar la constituirea căsătoriei :117 | Nr. beneficiari trusou pentru copii nou născuţi :613 | Nr. beneficiari contribuţii asigurări sociale de sănătate , ptr. Beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului : 3128 | Nr. beneficiari contribuţii asigurări sociale de sănătate ptr. Beneficiarii de indemnizaţii connf. Art.12 Lg.448/2006:41 | Nr. beneficiari indemnizaţii lunare hrană: 103 | Nr. beneficiari indemnizaţii cu handicap grav :4000 | Nr. beneficiari indemnizaţii cu handicap accentuat :5.600 | Nr. beneficiari buget comlementar handicap grav: 4720 | Nr. beneficiari buget complementar handicap accentuat: 5600 | Nr. beneficiari buget complementar handicap mediu : 1520 | Nr. beneficiari indemnizaţii insoţitor handicap vizual grav:700 | Nr. beneficiari alocaţie lunară HIV/SIDA :18 | Nr. beneficiari sprijin financiar la constituirea căsătoriei :82 | Nr. beneficiari trusou pentru copii nou născuţi :322 | Nr. beneficiari contribuţii asigurări sociale de sănătate , ptr. Beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului : 2968 | Nr. beneficiari contribuţii asigurări sociale de sănătate ptr. Beneficiarii de indemnizaţii connf. Art.12 Lg.448/2006:33 |
 
 

Download


ALOCATIE DE STAT

ALOCAŢIE FAMILIALĂ COMPLEMENTARĂ ŞI ALOCAŢIE DE SUSŢINERE

INDEMNIZATIE ŞI STIMULENT
  • Cerere şi Declaraţie pe propria răspundere   pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii

DREPTURI PREVĂZUTE LA ART.12 ALIN.(1) LIT.B), E)-G) ŞI LA ALIN.( 2) DIN LEGEA NR.448/2006

NOU NASCUTI

SPRIJIN FINANCIAR LA CONSTITUIREA CASATORIEI

INCALZIRE

ALTELE

LUCRATORI MIGRANTI

RAPORT DE ACTIVITATE
  • Raport de activitate/2008  

Regulament de ordine si functionare