SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala;

din 9/11/2016 privind modificarea unor acte normative (reglementeaza functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala)

Legea asistenţei sociale;

privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale;

 

 

LEGISLAȚIA BENEFICIARILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


  • SPRIJIN ACORDAT FAMILIILOR CU VENITURI REDUSE

Venit minim garantat

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată

Ajutorul de încălzire

privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

Alocaţia  pentru susținerea familiei

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

  • POLITICI FAMILIALE

Alocaţia de stat pentru copii

privind alocaţia de stat pentru copii, republicată

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii

Alocaţia lunară de plasament

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare

privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (actualizată până la data de 1 iulie 2016*)

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (actualizată până la data de 1 iulie 2016*)

  • SPRIJIN ACORDAT PERSOANELOR CU HANDICAP

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) – g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

Drepturi pentru persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap

Drepturile de la art. 12 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

Drepturi pentru copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA

Drepturile de la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100% şi alocaţţie lunară de hrană)

 

Drepturi acordate persoanelor cu handicap

Drepturile de la art. 58 alin. (3) si alin. (4 )din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA

privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Drepturi pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere

Drepturile de la art. 58 alin. (4 ) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • ALTE TIPURI DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Ajutorul de urgenţă (pentru familiile sau persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege)

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioa

Subvenții acordate asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială

 

pentru aprobarea subventiilor de la bugetul de stat pentru anul 2017, lunile martie – decembrie, pentru asociatiile si fundatiile romane, cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii 34/1998 si adresa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 546/AMD/28.02.2017

din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi

privind azilul în România, cu modificarile si completarile ulterioare

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare

Soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului – Lege nr. 118/1990, republicat (plata acestor drepturi se realizează prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, a municipiului Bucureşti)

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

  • ALTE ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIEI JUDEȚENE PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ

Asigură aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările ulterioare

 

privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, cu modificările şi completările ulterioare

Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

privind ucenicia la locul de muncă, republicată

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

  • ALTE ACTE NORMATIVE PE CARE LE APLICA AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ VASLUI

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată

cu modificările şi completările ulterioare

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

privind formarea profesională a adulţilor

  • ACTE NORMATIVE PRIVIND FINANŢAREA UNOR CHELTUIELI DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII CAPITALE

privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

privind aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării

Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale