Anexele HG nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor.

Anexele HG nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (inclusiv modelul de Cerere de solicitare a …


Întrebări şi răspunsuri privind aplicarea noilor reglementări privind derularea programului de subvenționare a asociațiilor și fundațiilor.

Vă prezentăm mai jos, întrebări şi răspunsuri privind aplicarea noilor reglementări privind derularea programului de subvenționare a asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr.34/1998, pentru anul 2017 și a HG 725/2016 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii


Modalități de transmitere, începând cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Modalități de transmitere, începând cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Modalități de transmitere, începând cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

  • – prin e-mail, în format scanat:

sau

  • – prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”: