Date contact ST și CAJ

adresa: str.Mihail Kogălniceanu, nr.24, jud. Vaslui

tel:         0235/311563 int.17

mail:      office@ajpsvaslui.ro

Componența ST și CAJ

PREȘEDINTE

SORIN PREPELIȚĂ

 

Membri

ROBU MARIA – ISI

LUPAȘCU DANIELA – AJOFM

CROITORU GHEORGHE – SINDICAT

BOBEICĂ ADRIAN – PATRONAT

 

SCARLATACHI GABRIELA – SECRETARIAT TEHNIC – (office@ajpsvaslui.ro)

DANILA CLAUDIA  – (office@ajpsvaslui.ro)

 

PLATA TAXEI DE  AUTORIZARE  se  va efectua  prin  ordin  de  plată  în contul   A.J.P.I.S  VASLUI,  pentru fiecare cerere şi dosar de autorizare în parte.  Valoarea acesteia este  dublul salariului de bază  minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii dosarului:  de la 1 ianuarie 2018:   3800 lei   (1900 lei x 2) (conform H.G. nr. 1 din 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată).

– CONT TAXA AUTORIZARE : RO86TREZ6565032XXX003874 

– COD FISCAL A.J.P.I.S VASLUI : 24702177

 

Tarifele pentru plata specialiștilor pe domenii ocupaționale din afara furnizorului de formare profesională desemnați îm comisiile de examinare sunt cele stabilite prin Ordinul Ministerului Muncii și Justuției Sociale nr.166 din 08.02.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.130 din 20.02.2017.

 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 – privind formarea profesională a adulţilor

 –  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale
şi sănătăţii